YANGIN SÖNDÜRME SİMÜLASYONU

Yangının fiziksel ve psikolojik etkilerinin simülasyon aracılığıyla tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacını taşımaktadır.
Halka/katılımcılara yangın söndürme ekipmanının kullanma tecrübesi kazandırarak yangın hakkında uygulamalı anlatım ve eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.


Son Paylaşımlarımız


Etiketler